Användarvillkor
Senast uppdaterad: 3 april, 2018
Allmänt
Genom att använda eller besöka webbplatsen Anonine.com på något sätt, visa eller bläddra på webbplatsen eller registrera betalningar godkänner användaren att omfattas av dessa användarvillkor (användaren godkänner villkoren för detta allmänna erbjudande och därmed vinner avtalet mellan användaren och Anonine.com laga kraft.
Detta avtal är bindande tills användaren väljer att avsluta tjänsten. Detta avtal omfattar den abonnemangsperiod som användaren väljer. Denna period kan vara som lägst 30 dagar.
Användare av Anonine.com är ansvariga för att ha en fungerande internetuppkoppling för att kunna använda den tjänst som tillhandahålls av Anonine.com. Om användaren inte har någon internetanslutning kan inte Anonine.com hållas ansvarigt för att tjänsten inte fungerar.
Användaren bekräftar därmed att han/hon är över 18 år.
Tjänst
Den tjänst som Anonine.com tillhandahåller gör det möjligt för användare att anonymt ansluta till internet och använda internetansluten mjukvara och tjänster helt anonymt. För att kunna använda vår tjänst är det avgörande att ha en internetuppkoppling.
Mjukvara

Anonine.com ger användaren enskild och icke-exklusiv licens att använda Anonine.com, förutsatt att användaren godkänner att vara bunden av detta avtal. Användaren bekräftar att han/hon inte blir ägare av Anonine.com (mjukvara, program och/eller dokumentation). Användaren förbinder sig att varken överföra, hyra, leasa, sälja, underlicensera, omvända, ändra, översätta eller dela Anonine.com data eller manualer med någon annan person eller företag. Anonine.com är endast ämnat för ANONYMITET. All användning av programvaran för olagliga eller skadliga ändamål är ett brott mot detta avtal.

Denna produkt innehåller/använder kryptografiska algoritmer som kan regleras (t.ex. omfattas av export/importkontrollbestämmelser) eller vara olagliga i vissa länder. Genom att ladda ner programvaran medger användaren att han/hon har hela ansvaret för att verifiera att det är lagligt/tillåtet att importera och/eller exportera och/eller använda produkten i det land där användaren avser att använda produkten och/eller det land som användaren avser importera den till och/eller från det land dit han/hon avser exportera den, och att hela ansvaret för att följa sådana regler/restriktioner ligger hos användaren. Genom att installera produkten anger användaren vidare att han/hon samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss och våra samarbetspartners fria från ansvar, förlust, skador, skadeståndsskyldighet eller orsaker till åtgärder som härrör från hans/hennes import/export/användning av produkten.

Användaren erkänner att dennes användning av programvaran kommer att begränsas till sekretess på internet. Användaren godkänner vidare att all programanvändning kommer att efterleva alla lokala, statliga och federala lagar. Användaren kommer inte använda programvaran för att skicka oönskad e-post, bryta mot andra webbplatsers användarvillkor eller för något annat olagligt eller skadligt syfte. Användaren samtycker till att kontakta advokat om han/hon inte själv känner till alla relevanta problem och krav. Användaren accepterar att dennes licensnyckel kan och kommer att inaktiveras utan förvarning om några olagliga eller bedrägliga aktiviteter rapporteras och bekräftats ha associerats med licensnyckeln i fråga. Utvecklarna, ägarna och distributörerna (nedan kallade "ägare") av denna programvara är inte ansvariga för eventuella överträdelser som görs av användaren eller förluster som drabbar användaren till följd av att programvaran används. Användaren förbinder sig att ersätta, försvara och hålla ägarna av programmet fria från skuld och alla krav, skador, förluster, kostnader, advokatavgifter och andra utgifter.

Inte medlem ännu?
Anonine