Anonine

Vi är Anonine

“Jag vill inte leva i en värld där allt jag säger, allt jag gör, alla jag pratar med, varje uttryck för kreativitet, kärlek eller vänskap spelas in.”
― Edward Snowden
Om oss
Vi värderar frihet på internet högst av allt och vår målsättning är att tillhandahålla de verktyg som krävs för att skydda internetanvändares personliga integritet. Anonine.com grundades för 11 år sedan, i Sverige, eftersom landet var känt som det säkraste och mest pålitliga bland de som bryr sig om personlig integritet och säkerhet på nätet. Med tiden och allt eftersom nya regelverk införts (eller verkat införas) om obligatorisk lagring av uppgifter om användare eller skyldigheter att tillhandahålla information om användare till myndigheter av olika skäl, har vi flyttat vårt företag till en offshore-jurisdiktion för att kunna erbjuda bästa möjliga skydd, inte bara i den digitala världen, utan även med nationell lagstiftning i åtanke. Numera är vårt VPN-företag baserat på Seychellerna, som inte delar någon information om dess aktiviteter med lokala myndigheter, och företaget lyder enbart under den lokala jurisdiktionen.
Vårt team

Viktigast av allt är att vårt team består av likasinnade personer som respekterar rätten till privatliv och anonymitet och betraktar dessa som grundläggande mänskliga rättigheter. Eftersom vi inte är ett jättestort företag söker vi inte fler användare, utan fokuserar istället på att ge varje användare ett individuellt bemötande och att erbjuda tjänster av hög kvalitet. Du kan själv uppleva detta genom att använda vår tjänst eller kontakta vår kundsupport.

Prissättningspolicy

Vi är övertygade om att en välfungerande tjänst säljer sig själv utan en enorm marknadsföringsbudget. Detta ger oss möjlighet att investera mer i fortlöpande förbättringar av vår infrastruktur och att fatta nya tekniska beslut utan att behöva höja priserna på våra VPN-tjänster till samma nivå som våra konkurrenter.

Våra prioriteringar
Våra högsta prioriteter är kryptering på hög nivå, att inte spara några loggar, ett stort nätverk av VPN-servrar, problemfri kontinuerlig tjänstefunktion och efterlevnad av den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Vi gör vårt bästa för att hålla takt med den senaste tekniken, utveckla nya produkter och möjligheter för att kunna erbjuda bästa möjliga skydd och bekväm användning av vår tjänst. De flesta av våra beslut rörande teknisk infrastruktur fattas för att vi ska undvika att använda tjänster från tredje part som skulle kunna hota våra användares personliga integritet. Vi är väldigt restriktiva i vår användning av utomstående parter och gör detta enbart där det är nödvändigt, och binder dem då till strikta villkor med sekretessavtal och avtal om konfidentiell information, som fråntar dem all möjlighet att identifiera våra användare.
Vår tjänst
Vi har över ett hundra dedicerade VPN-servrar på femtiosex platser runt om i världen. När vi sköter vårt nätverk är vår viktigaste uppgift att övervaka varje server separat, för att förebygga överbelastning under periode med hög användning och för att kunna erbjuda god service vid alla tider på dagen.
Vårt interna team har dessutom utvecklat lättanvända applikationer för de flesta av de populäraste plattformarna, så att våra VPN kan användas från olika enheter.
Anonine lagrar all informaiton om sina användare på ett sätt som gör att informationen delas upp och lagras på olika servrar runt om i världen, i olika jurisdiktioner. Detta medför att det är omöjligt att samla in fullständig information om en användare på kort tid.
All information som delas via Anonine är krypterad med militärkodkrypteringen AES-256-CBC, med en 2048-bitars SSL-nyckel.
Förutom de befintliga betalningsmetoderna har Anonine även infört anonym betalning via kryptovalutor, vilket ger användarna möjlighet att betala för vårt VPN i olika kryptovalutor efter eget tycke.
Warrant Canary

Per den 2019-3-14 har inga arrestordrar från någon myndighet någonsin delgivits Anonine, dess ägare eller dess anställda, inte heller några nationella säkerhetsskrivelser eller någon tystnadspliktsorder. Inga genomsökningar eller beslagtaganden av Anonines tillgångar har någonsin gjords. Varken Anonine, dess ägare eller anställda har någon direkt eller indirekt kännedom om någon bakdörr, eller möjlig bakdörr till Anonines servrar och/eller nätverk och Anonine har inte mottagit någon begäran om att implementera en bakdörr. Anonine har aldrig avslöjat någon information om en användare eller hans/hennes kommunikationer till någon tredje part.

Inte medlem ännu?
Anonine