Här hjälper vi dig installera tjänsten du har valt. Om guiden du söker efter inte finns så kan du kontakta vår support här.

Hur man avblockerar blockerade hemsidor


Hur man avblockerar blockerade hemsidor

Har du försökt få tillgång till hemsidor utan framgång? Har du haft problem som t.ex. stoppad webbläsare eller HTTP problem (speciellt 403 förbud eller nekad tillträde)? Om ja, så finns det en risk att du har blivit blockerad från att få tillgång till den önskade hemsidan. Vidare så är det inte bara hemsidorna, utan även Spotify och Pandora tillåter endast tillträde för specifika geografiska områden medans de blockerar andra. Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur man får tillträde till alla hemsidor och tjänster som försöker att blockera dig.


Skäl att blockeras från att få tillträde till en hemsida

För att få reda på hur man kan kringgå en hemsida med begränsad tillgång eller några nätresurser så bör du först förstå varför du blockerades från första början. Detta hjälper dig att undvika att bli blockerad i framtiden. Du kan även lära dig att du har blockerats felaktigt och be om en borttagning av de begränsningar som hindrar dig från att få tillgång till den önskade hemsidan eller tjänsten.


Vanliga orsaker till blockering:


 • Licensierade begränsningar - detta är nog det vanligaste fallet där leverantörer är juridiskt tvingade att erbjuda deras tjänster endast i vissa länder på grund av det licensavtalet som dom har. Detta gäller speciellt de tjänster som relaterar till immaterialrätt som t.ex. musik, filmer m.m. Tyvärr så är många av de populära tjänsterna som Pandora begränsade till att endast fungera inne i USA eller andra länder och är otillgängligt för resterande Världen. Oftast så finns det inget du kan göra än att acceptera det och försöka kringgå denna orättvisa begränsning.
 • Skräppost eller annan skadlig aktivitet - många gånger så blockerar tjänsteleverantörer vissa IP adresser, nätverk eller t.o.m. geografiska områden på grund av misstänkt skadlig aktivitet. Det kan hända så att du delar samma nätverk eller t.o.m. samma IP adress med någon som utför sådana aktiviteter, och på grund av det blir även du blockerad. Du kan kontrollera om din IP adress har blivit anmäld för sådan aktivitet i olika svarlistor som t.ex. Spamhaus. Sedan kan du be om att få din IP adress borttagen från sådana svartlistor. Tyvärr så är denna process väldigt seg och utdragen milt uttryckt. Därför kan du bli tvingad att kringgå denna begränsning.
 • Andra orsaker - det kan finnas många olika orsaker till en blockering, även inkluderat det enkla faktumet att tjänsteleverantören inte är intresserad att erbjuda tjänsten till din del av Världen och att anslutningen är antingen väldigt seg eller t.o.m. blockerad. Du kan försöka att klaga på detta till de ansvariga, men du bör inte räkna med några åtgärder. Det kan vara bättre att lösa problemet på egen hand och säkerställa en fast och stabil anslutning till den önskade resursen.

Hur man avblockerar hemsidor och tjänster

När du väl förstår varför du har blivit blockerad så kan du välja att kringgå begränsningen. Det finns ett par stycken sätt att göra detta på med olika för och nackdelar.


Nätproxyservrar - Proxys (även känt som öppna Proxys) vidareför nättrafik (http, https) från klienten till destinerad server.


Fördelar:


 • Enkel användning - att konfigurera en nätproxy är väldigt enkelt och kräver endast en enkel justering i din sökmotor. Det finns även en del hemsidor som kan användas som en Proxy och kräver då inga ändringar ifrån dig.
 • Billigare och ibland även gratis.

Nackdelar:


 • Oeffektiv - hemsidor och tjänster vet då du använder dig av en Proxy. Din egen IP adress och position kan också upptäckas. Vidare så finns det många Proxys som är blockerade av tjänsteleverantören, speciellt de Proxys som är populära och gratis.
 • Felaktig och problematisk - proxys orsakar ofta problem och du kan erfara olika problem som felaktiga eller ofullständiga tolkningar av hemsidor.
 • Begränsat användande - proxys stöttar oftast bara en eller några få tjänster som http eller https. De kan inte användas för nättjänster som t.ex. Spotify eller Pandora.
 • Osäker - kommunikationen till nätproxyn är oftast inte krypterad. Detta betyder att din trafik kan övervakas och din personliga information, inkluderat din betalningsinformation kan enkelt utelämnas.
 • Otillgängliga - nätproxys körs på 8080 portar eller liknande portar som är välkända och är konstant blockerade av begränsande ISPs eller organisationer. Samt att du kanske inte alltid ens kan ansluta till nätproxyn från första början.

VPNs – Virtual Private Networks (VPNSs) är avlägsna nätverk som kan ansluta samt ge dig tillgång till interna samt externa resurser genom dessa.

Fördelar:


 • Enkel att använda - användandet av VPN kräver installation av ytterligare ett program som t.ex. klienten OpenVPN, men trotts det fungerar deras konfiguration på ett väldigt enkelt och okomplicerat sätt.
 • Prisvärt – användandet av VPN är billigt och planer från pålitliga VPN utgivare startar från bara några få amerikanska dollar eller Euros i månaden.
 • Effektivt - VPN stannar emellan dig och alla nätresurser på ett oskiljaktigt sätt. Dock för alla intresserade så verkar du hålla till vid samma område som VPN porten.
 • Full täckning och användande - VPN dirigerar all din trafik och inte bara nättrafiken. Detta betyder att du säkert kan ansluta dig till streaming eller andra tjänster så som Pandora. VPN är också perfekt för meddelandeprogram som Skype från områden där det inte är tillåtet.
 • Säkert - din trafik till VPN är krypterad och svår, om ens möjlig, att spionera på. VPN utgivare använder en starkt kryptering för att förhindra spionage och säkerställa att din trafik är säker.
 • Snabb - VPN kan hjälpa dig att få snabbare tillgång till avlägsna resurser tack vare dess högre bandbredd och kortare internetrutter.
 • Svårt att bli blockerad - VPN körs på slumpmässiga portar inkluderat med standard TCP portar som 443 (https). Dock kan det se ut för din ISP att du är ansluten till en vanliga hemsida och inte en VPN server. Därför är det osannolikt att en VPN blockeras.

Nackdelar:


 • Kräver ytterligare programinstallation. Ibland så kan detta vara ett problem, speciellt om du inte har administrativa rättigheter på din dator som ofta är fallet vid företagens datorer.

vpnvsproxy


De två alternativen ovan representerar de mest populära teknologierna för att kringgå restriktioner och avblockera blockerade hemsidor samt nätinnehåll. Självklart så är VPN en betydligt mer effektivt och pålitlig teknologi tack vare dess ojämförliga fördelar till skillnad från nätproxys.


Om du har bestämt dig för att börja använda VPN efter att ha läst ovan så är nästa steg att hitta en lämplig VPN leverantör. Detta är ett viktigt val eftersom VPN leverantören bör erbjuda dig stabil säkerhet, snabb anslutning, flertalet punkter för anslutning samt användarvänlighet. Anonine will uppfyller alla dessa krav perfekt till ett fantastiskt pris.